Chọn ngành trong marketing – phải bắt đầu từ đâu?

Mức lương ngành Marketing năm 2023 tại Việt Nam

JD, Mindset & Skill set của một Brand Manager