Kiến thức Archives | Tomorrow Marketers Kiến thức Archives | Tomorrow Marketers

Category: Kiến thức

Tác động của KOLs tới thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam

Tomorrow Marketers – Một lời review tốt, một lời khuyên hay sự kêu gọi đến từ các KOLs có thể có giá trị tác động vào hành vi...

Tổng quan thị trường Edtech Việt Nam

Tomorrow Marketers – Trước năm 2010, thị trường giáo dục Việt Nam đã bắt đầu chứng kiến sự vào cuộc của một số doanh nghiệp...

Những điều Marketers cần nắm rõ về Route to Market

Tomorrow Marketers – Dịch vụ tốt, doanh nghiệp đổ nhiều tiền để chạy chương trình quảng cáo trên đa kênh, nhưng sản phẩm cuối...

Data Analysis là gì – Kỹ thuật, phương pháp và quy trình phân tích

Tomorrow Marketers – Phân tích dữ liệu được định nghĩa là một quá trình làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu để khám...

Balance sheet (Bảng cân đối kế toán) là gì?

Tomorrow Marketers – Bảng cân đối kế toán (balance sheet) là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin sơ lược về tài sản (assets),...

Competitive pricing (Định giá cạnh tranh) là gì?

Tomorrow Marketers – Định giá cạnh tranh (competitive pricing) là quá trình doanh nghiệp đưa ra các mức giá chiến lược cho sản phẩm...

Tổng quan thị trường Fintech tại Việt Nam

Tomorrow Marketers – Fintech đã và đang thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia công nghệ, tài chính và giới đầu tư trên thế...

Ý tưởng xây dựng chương trình Sales Incentives cho các công ty SME

Tomorrow Marketers – Khi bạn đang chịu trách nhiệm quản lí tình hình kinh doanh của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hay đang dẫn dắt...

COVID-19 ảnh hưởng đến ngành FMCG ở Việt Nam ra sao?

Tomorrow Marketers – Dựa trên dữ liệu về người tiêu dùng tại 15 thành phố của Trung Quốc – khi đại dịch SARS xảy ra vào...

Phân tích thị trường và đánh giá tiềm lực doanh nghiệp theo mô hình Porter’s 5 Forces và mô hình SWOT

Tomorrow Marketers – Mô hình 5 yếu tố cạnh tranh và mô hình SWOT là hai công cụ dùng để phân tích và đưa ra các quyết định chiến...

error: Content is protected !!