Chiến lược Archives | Tomorrow Marketers Chiến lược Archives | Tomorrow Marketers

Category: Chiến lược

Balance sheet (Bảng cân đối kế toán) là gì?

Tomorrow Marketers – Bảng cân đối kế toán (balance sheet) là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin sơ lược về tài sản (assets),...

Competitive pricing (Định giá cạnh tranh) là gì?

Tomorrow Marketers – Định giá cạnh tranh (competitive pricing) là quá trình doanh nghiệp đưa ra các mức giá chiến lược cho sản phẩm...

Phân tích thị trường và đánh giá tiềm lực doanh nghiệp theo mô hình Porter’s 5 Forces và mô hình SWOT

Tomorrow Marketers – Mô hình 5 yếu tố cạnh tranh và mô hình SWOT là hai công cụ dùng để phân tích và đưa ra các quyết định chiến...

Economic Moat (Con hào kinh tế) là gì?

Tomorrow Marketers – Economic Moat (con hào kinh tế) là thuật ngữ được Warren Buffett tạo ra, nói về khả năng của một doanh nghiệp trong...

Market share (Thị phần) là gì?

Tomorrow Marketers – Thị phần (market share) là tỷ lệ phần trăm doanh số mà một công ty tạo ra trong một ngành mà công ty hoạt động....

Áp dụng ma trận BCG cho chiến lược danh mục sản phẩm

Tomorrow Marketers – Ma trận tăng trưởng của Boston Consulting Group (BCG) là một công cụ lập kế hoạch dựa vào tình trạng của một...

Value proposition (Giải pháp giá trị) là gì?

Tomorrow Marketers – Value proposition (giải pháp giá trị) là lời hứa, là giá trị mà một công ty sẽ cung cấp cho khách hàng nếu họ...

Business model (Mô hình kinh doanh) là gì?

Tomorrow Marketers – Business model (mô hình kinh doanh) là kế hoạch kiếm lợi nhuận (profit) của một công ty. Nó xác định các sản phẩm...

Price Penetration (Định giá thâm nhập) là gì?

Tomorrow Marketers – Price Penetration (Định giá thâm nhập) là một chiến lược Marketing được sử dụng để thu hút khách hàng mua một...

Phân biệt doanh thu và lợi nhuận

Tomorrow Marketers – Doanh thu (revenue) là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Lợi nhuận hay còn gọi là...

error: Content is protected !!