Mức lương ngành Marketing tại Việt Nam năm 2018

9386

Tomorrow Marketers – Mới đây, First Alliances đã ra mắt báo cáo Vietnam Salary Guide 2018, cung cấp mức lương từng vị trí ở nhiều ngành khác nhau (Tài chính ngân hàng, Hàng tiêu dùng, Chăm sóc sức khỏe,…). Đối với các công việc Marketing, mức lương khá hấp dẫn, dao động mạnh, từ $400 – $10,000 và có sự chênh lệch giữa Hà Nội & TP.HCM.

CONSUMER GOODS

► Head of Trade Marketing
Kinh nghiệm: 7-12 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $4,000-8,000 (HCMC & Hanoi)

► Trade Marketing Manager
Kinh nghiệm: 4-8 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-4,000 (HCMC) & $1,700-4,000 (Hanoi)

► Chief Marketing Officer
Kinh nghiệm: 8-15 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $7,000-15,000 (HCMC) & $7,000-10,000 (Hanoi)

► Marketing Director/Category Lead

Kinh nghiệm: 6-10 năm (HCMC) & 10+ năm (Hanoi)
Mức lương: $5,000-10,000 (HCMC) & $6,000-10,000 (Hanoi)

► Marketing Manager
Kinh nghiệm: 5-7 năm (HCMC) & 7-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $3,500-5,000 (HCMC) & $1,500-3,000 (Hanoi)

► Brand Manager
Kinh nghiệm: 3-5 năm (HCMC) & 3-7 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,500-4,000 (HCMC) & $1,500-2,500 (Hanoi)

► Assistant Brand Manager
Kinh nghiệm: 1-3 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $700-1,500 (HCMC) & $700-1,3000 (Hanoi)
LUXURY & COSMETICS

► Sales & Marketing Manager
Kinh nghiệm: 3-8 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC) & $1,300-3,000 (Hanoi)

► Group Brand Manager
Kinh nghiệm:7+ năm (HCMC)
Mức lương: $4,000-7,000 (HCMC)

► Senior Brand Manager
Kinh nghiệm: 8+ năm (HCMC)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC)

► Brand Manager

Kinh nghiệm: 5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC) & $1,300-2,500 (Hanoi)

► Assistant Brand Manager

Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $700-1,200 (HCMC) & $700-1,300 (Hanoi)

► Brand Executive

Kinh nghiệm: 1-3 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $500-700 (HCMC) & $400-700 (Hanoi)

DIGITAL/ADVERTISING/MEDIA AGENCY

► Account Director
Kinh nghiệm: 7+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC) & $1,800-4,000 (Hanoi)

► Account Manager
Kinh nghiệm: 3-5 năm (HCMC) & 3-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,000-2,000 (HCMC) & $800-2,000 (Hanoi)

► Media Director
Kinh nghiệm:8+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC) & $1,800-3,000 (Hanoi)

► Creative Director
Kinh nghiệm: 8+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $5000-7,000 (HCMC) & $1,800-5,000 (Hanoi)

► Art Director
Kinh nghiệm: 3-8 năm (HCMC) & 7+ năm (Hanoi)
Mức lương: $1,500-3,000 (HCMC) & $1,800-4,500 (Hanoi)

► Strategic Planning Director
Kinh nghiệm: 8+ năm (HCMC) & 3-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $3,500-6,000 (HCMC) & $2,500-5000 (Hanoi)

► Copywriter
Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC) & 8+ năm (Hanoi)
Mức lương: $700-2,000 (HCMC) & $400-2,000 (Hanoi)

► Graphic Designer
Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC) & 7-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $700-2,000 (HCMC) & $400-2,000 (Hanoi)

► Senior Account Executive
Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC) & 3-5 năm (Hanoi)
Mức lương: $600-900 (HCMC) & $500-900 (Hanoi)

► Account Executive
Kinh nghiệm: 1-3 năm (HCMC) & 1-2 năm (Hanoi)
Mức lương: $400-600 (HCMC) & $400-500 (Hanoi)

CONSTRUCTION REAL ESTATE

► Marketing Director
Kinh nghiệm: 10+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC & Hanoi)

► Marketing Manager
Kinh nghiệm: 5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC & Hanoi)

► PR and Communications Manager
Kinh nghiệm: 5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC & Hanoi)

HEALTHCARE

► Head of Marketing
Kinh nghiệm: 12+ năm (HCMC)
Mức lương: $5,000-7,000 (HCMC)

► Group Product Manager
Kinh nghiệm:10+ năm (HCMC)
Mức lương: $3,800-4,800 (HCMC)

► Product Manager
Kinh nghiệm: 6-10 năm (HCMC) & 5-12 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,800-3,600 (HCMC) & $1,300-2,500 (Hanoi)

► Product Executive
Kinh nghiệm:4-6 năm (HCMC) & 3-6 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,000-1,400 (HCMC) & $700-1,500 (Hanoi)

HOSPITALITY

► Director of Sales & Marketing
Kinh nghiệm:10+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-4,000 (HCMC & Hanoi)

► Marketing Communication Manager
Kinh nghiệm:5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-2,500 (HCMC) & $1,500-2,500 (Hanoi)

► Digital Marketing Manager
Kinh nghiệm:3+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $1,500-2,000 (HCMC) & $1,300-2,000 (Hanoi)

* Bạn có thể xem bản đầy đủ Vietnam Salary Guide 2018 của tất cả các ngành nghề tại đây
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!