Net loss (lỗ ròng) là gì?

marketing foundation

Tomorrow Marketers – Net loss (lỗ ròng) là khoản chi phí vượt quá thu nhập hoặc tổng doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định, và đôi khi nó còn được gọi là “net operating loss” (NOL). Các doanh nghiệp có khoản lỗ ròng không nhất thiết phải phá sản vì họ có thể sử dụng các khoản lợi nhuận giữ lại (retained earnings) hoặc khoản vay (loans) của mình để duy trì hoạt động. 

Tuy nhiên, đây chỉ là chiến lược ngắn hạn bởi một công ty không có lợi nhuận sẽ không thể tồn tại lâu dài.

Thông tin nhanh: Khi lợi nhuận giảm xuống thấp hơn mức chi phí và giá vốn hàng bán (cost of goods sold) trong một khoảng thời gian nhất định, đó là lúc xảy ra lỗ ròng.

Hiểu về lỗ ròng 

Một khoản lỗ ròng thường được biểu thị trên vạch cuối của báo cáo kết quả kinh doanh (income statement) của công ty. Lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng được tính theo công thức sau:

Doanh thu (Revenues) – Chi phí (Expenses) = Lợi nhuận ròng (Net Profit) hoặc Lỗ ròng (Net Loss)

doanh thu và chi phí phải gắn liền với nhau trong một khoảng thời gian nhất định, lỗ ròng là một ví dụ về nguyên tắc tương ứng – một phần không thể thiếu của phương pháp kế toán phát sinh (accrual accounting). Các chi phí liên quan đến thu nhập kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định phải nằm trong (hoặc “tương ứng với”) khoảng thời gian thanh toán các chi phí.

Ví dụ, tiền lương tháng 12 năm 2019 của nhân viên có thể được trả vào tháng 1 năm 2020. Bởi vì các khoản lương này phụ thuộc vào doanh thu tháng 12 năm 2019, các chi phí cũng gắn với doanh thu từ năm 2019 và được ghi vào báo cáo lãi lỗ năm 2019, giúp làm giảm lỗ ròng của công ty trong năm đó.

Các yếu tố dẫn đến lỗ ròng

Doanh thu thấp là một nhân tố dẫn đến lỗ ròng. Cạnh tranh mạnh mẽ, các chiến dịch marketing không thành công, chiến lược giá yếu, không theo kịp nhu cầu thị trường và đội ngũ marketing làm việc không hiệu quả góp phần làm giảm doanh thu. Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm. Khi lợi nhuận giảm xuống dưới mức chi phí và giá vốn hàng bán (COGS) trong một thời gian nhất định, lúc này sẽ xảy ra tình trạng lỗ ròng.

Giá vốn hàng bán là nhân tố tiếp theo ảnh hưởng đến lỗ ròng. Chi phí sản xuất hoặc chi phí mua các sản phẩm được trừ vào doanh thu, và số tiền còn lại được sử dụng để trang trải các chi phí khác và tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, lỗ ròng sẽ xảy ra khi giá vốn hàng bán vượt quá các chi phí khác. 

Ngoài ra, chi phí cũng là một nguyên nhân dẫn đến lỗ ròng. Ngay cả khi đạt mức thu nhập mong muốn và giá vốn hàng bán vẫn nằm trong giới hạn, các khoản chi phát sinh và bội chi trong ngân sách có thể vượt quá lợi nhuận gộp (gross profit). Ví dụ: Công ty A có doanh thu 200.000 USD, giá vốn hàng bán là 140.000 USD và chi phí là 80.000 USD. Nếu lấy 200.000 USD doanh số trừ đi 140.000 USD giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp sẽ là 60.000 USD. Tuy nhiên, vì chi phí vượt quá lợi nhuận gộp nên công ty A có khoản lỗ ròng 20.000 USD.

Những điều cần nhớ

  • Lỗ ròng, đôi khi còn được gọi là lỗ hoạt động ròng (NOL), là khi chi phí vượt quá thu nhập hoặc tổng doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Các công ty phải báo cáo lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng trên báo cáo thu nhập của họ.
  • Có nhiều yếu tố dẫn đến lỗ ròng bao gồm doanh thu thấp, cạnh tranh mạnh mẽ, các chiến dịch marketing không thành công và giá vốn bán hàng (COGS) tăng.

Ví dụ về lỗ ròng

Trong năm 2017, một quan chức chính phủ của Mỹ đã dự đoán khoản lỗ ròng 99 triệu USD doanh thu từ thuế kinh doanh chính của một tiểu bang. Mức hoàn thuế cũng tăng đáng kể, bởi các công ty tận dụng các khoản tín dụng thuế chưa thanh toán trước đây để đảm bảo việc làm trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Do đó, các quan chức nhà nước đã cắt giảm con số dự báo doanh thu năm 2017 và cả năm 2018 xuống còn 333 triệu USD.

Chi phí bảo quản hàng tồn kho tăng cao cũng có thể đóng góp vào tổn thất ròng. Đây là những chi phí mà một công ty phải trả để giữ hàng tồn kho trước khi bán ra cho khách hàng. Ví dụ, một công ty bán thực phẩm đông lạnh cần phải trả tiền cho các cơ sở lưu trữ lạnh, các chi phí tiện ích, thuế, chi phí thuê nhân viên và bảo hiểm. Nếu doanh số bán hàng bị chậm, công ty sẽ phải giữ hàng tồn kho của mình trong một thời gian dài hơn, nên việc phát sinh thêm chi phí bảo quản hàng tồn kho có thể gây ra tổn thất ròng.

Tạm kết 

Như vậy, có rất nhiều yếu tố dẫn đến lỗ ròng như thị trường cạnh tranh, giảm doanh thu, giá vốn hàng bán tăng cao, chi tiêu quá mức, v.v…, làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Các marketer cần liên tục cập nhật xu hướng thị trường và đưa ra các chiến lược marketing, chiến lược giá phù hợp để tránh xảy ra lỗ ròng. Hãy tham gia khóa học Marketing Foundation của Tomorrow Marketers để tìm hiểu thêm những kiến thức và tư duy bài bản về Marketing, từ đó đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng giúp phát triển doanh nghiệp nhé!