Net income (thu nhập ròng) là gì?

marketing foundation

Tomorrow Marketers – Net income (NI) hay còn gọi là “net earnings” (thu nhập ròng) là con số được tính bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS), chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác. Đây là một con số hữu ích đối với các nhà đầu tư để đánh giá xem doanh thu của một tổ chức cao hơn so với các chi phí bao nhiêu. Con số này xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh (income statement) của công ty và cũng là một chỉ số về khả năng sinh lời của một công ty.

Thu nhập ròng cũng chính là thu nhập của một cá nhân sau khi thanh toán các khoản thuế và các khoản khấu trừ khác.

Hiểu về thu nhập ròng 

Các doanh nghiệp sử dụng thu nhập ròng để tính thu nhập trên 1 cổ phần (earnings per share). Các nhà phân tích kinh doanh thường coi thu nhập ròng là “dòng cuối” (bottom line) vì nó nằm ở cuối báo cáo kinh doanh. Các nhà phân tích tại nước Anh lại coi thu nhập ròng là lợi nhuận cho các cổ đông (shareholders).

Quan trọng: Thu nhập ròng được gọi là “dòng cuối” vì nó xuất hiện ở dòng cuối cùng trên báo cáo kết quả kinh doanh một khi tất cả các chi phí, lãi và thuế đã được trừ vào doanh thu.

Cách tính thu nhập ròng cho các doanh nghiệp

Để tính thu nhập ròng cho doanh nghiệp, trước tiên hãy tính doanh thu trước thuế bằng cách lấy tổng doanh thu (total revenue) trừ đi chi phí hoạt động và các chi phí khác, sau đó, lấy kết quả này trừ đi tiền thuế sẽ ra thu nhập ròng.

Thu nhập ròng – cũng giống như các phương pháp kế toán khác – dễ bị thao túng thông qua những việc như ghi nhận doanh thu cao quá mức hoặc giấu đi các khoản chi phí. Khi quyết định đầu tư dựa vào con số thu nhập ròng, các nhà đầu tư nên xem lại chất lượng của các con số để xác định được mức thu nhập chịu thuế (taxable income) và thu nhập ròng chính xác.

Tổng thu nhập cá nhân và thu nhập ròng

Thu nhập gộp (gross income) là tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế của một cá nhân, còn thu nhập ròng là hiệu số của tổng thu nhập trừ đi các khoản khấu trừ và thuế. Ngoài ra, để tính thu nhập chịu thuế – mức thu nhập để xác định số tiền thuế cần đóng của một cá nhân, người nộp thuế phải lấy tổng thu nhập trừ đi các khoản khấu trừ. Sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập (income tax) đó là mức thu nhập ròng của một cá nhân.

Ví dụ, một cá nhân có 60.000 USD tổng thu nhập và đủ điều kiện nhận 10.000 USD các khoản khấu trừ. Như vậy, thu nhập chịu thuế của người đó là 50.000 USD với thuế suất hiệu quả (effective tax rate) là 13,88%, mức thuế thu nhập phải đóng là 6,939,50 USD, và thu nhập ròng là 43,060,50 USD.

Thu nhập ròng khi hoàn thuế

Tại Mỹ, các cá nhân nộp thuế thu nhập gửi Mẫu đơn 1040 cho (IRS) để báo cáo mức thu nhập hàng năm của mình. Đơn này không có một dòng kê khai riêng cho thu nhập ròng, mà thay vào đó có các dòng để ghi tổng thu nhập, tổng thu nhập được điều chỉnh (adjusted gross income) và thu nhập chịu thuế.

Sau khi ghi nhận tổng thu nhập của mình, người nộp thuế trừ đi một số nguồn thu nhập nhất định như trợ cấp an sinh xã hội và các khoản khấu trừ khác (nếu đủ điều kiện) như lãi suất vay của sinh viên để tính thu nhập điều chỉnh. Sau đó, họ cần tiếp tục trừ các khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc theo từng hạng mục trong bảng thu nhập điều chỉnh để xác định mức thu nhập chịu thuế. Như đã nêu ở trên, sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập là thu nhập ròng của các cá nhân, nhưng con số này không được ghi trên các mẫu đơn thuế cá nhân.

Thu nhập ròng trên bảng lương

Trên hầu hết các cuống phiếu lương đều có một dòng ghi thu nhập ròng. Đây là số tiền được tính bằng cách lấy thu nhập gộp của nhân viên trừ đi thuế và khoản trợ cấp nghỉ hưu.

Những điều cần nhớ

Thu nhập ròng (NI) được tính bằng doanh thu trừ chi phí, lãi và thuế.

  • Thu nhập ròng là một đại lượng dùng để tính thu nhập trên 1 cổ phần (earnings per share).
  • Các nhà đầu tư nên xem xét các con số được sử dụng để tính thu nhập ròng vì chi phí có thể bị lấp liếm sau các phương pháp kế toán, hoặc doanh thu có thể bị thổi phồng.
  • Thu nhập ròng cũng đại diện cho tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế của một cá nhân sau khi trừ đi các khoản khấu trừ và thuế trong tổng thu nhập.

Tạm kết

Thu nhập ròng rất quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi nó cho biết hoạt động kinh doanh có mang lại lợi nhuận hoặc dẫn đến thua lỗ hay không. Thu nhập ròng tăng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, còn ngược lại, thu nhập ròng giảm nghĩa là doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề nào đó cần được giải quyết. Đây cũng là chỉ số để các nhà đầu tư xem xét trước khi ra quyết định mua cổ phiếu, cổ phần hoặc đầu tư giúp doanh nghiệp phát triển hơn. Hãy tham gia khóa học Marketing Foundation của Tomorrow Marketers để trang bị cho mình những kiến thức Marketing, kiến thức kinh doanh bài bản góp phần duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp nhé!