Marketing và PR khác nhau ở đâu?

Brand Activation là gì?